Home » Werkwijze studiebegeleiding

Werkwijze studiebegeleiding

De studiebegeleiding is tweeledig:

1. Studiecoaching beoogt leerproblemen bespreekbaar en overzichtelijk te maken.  Studiecoaching ontzorgt ouders en leerlingen van middelbare scholen door het maken en bewaken van goede werkschema’s. Studenten krijgen extra begeleiding bij de planning van hun studie. Problemen als uitstelgedrag, gebrek aan discipline worden praktisch aangepakt. De studiecoach analyseert moeilijkheden middels individuele gesprekken en bedenkt passende oplossingen.

2. Vakinhoudelijke ondersteuning (bijles) en examentraining voor geschiedenis, Nederlands, Engels, verslagen en scripties schrijven. Lesprogramma’s worden afgestemd op de persoonlijke behoefte. Voor de talen is er aandacht voor  de grammatica, spelling, tekstanalyse en uitspraak.  Bij de lesstof geschiedenis voor middelbare scholieren is er extra uitleg ten behoeve van inzicht en begrip. 

Diensten De Sofist

  • Studieplanning
  • Examentraining
  • Nederlands, Engels
  • Geschiedenis
  • Hulp bij schrijven van verslagen en scripties
  • Individuele coaching voor leerlingen/studenten met disciplineproblemen en/of faalangst.

Doelgroep
Middelbare scholieren en studenten.

Meer informatie?
Wil je naar aanleiding van deze tekst meer informatie? Dan bel ik je zo spoedig mogelijk terug.

Je naam

Telefoonnummer

Math Captcha 79 − 78 =