Home » Wat doet de Sofist?

Wat doet de Sofist?

1. Studiecoaching. Als coach probeer ik samen met de student te achterhalen welke aanpak het beste werkt. Individuele coaching is het meest efficiënt. Dit zie ik altijd terug in de positieve studieresultaten en toename van zelfvertrouwen bij de student. Het is de bedoeling dat studenten handvatten krijgen om te leren studeren en prioriteiten te stellen. Problemen als uitstelgedrag, gebrek aan discipline worden praktisch aangepakt. Daarbij geef ik zo mogelijk feedback op academische verslagen en scripties. Dit gaat vooral om leesbaarheid, stijl en spelling.

2. Vakinhoudelijke ondersteuning (bijles) en examentraining voor geschiedenis, Nederlands en Engels. Lesprogramma’s worden afgestemd op de persoonlijke behoefte. Bij de lesstof geschiedenis voor middelbare scholieren geef ik extra uitleg om inzicht te vergroten en om verbanden te zien tussen de verschillende gebeurtenissen.   

Diensten De Sofist

  • Studieplanning
  • Hulp bij schrijven van verslagen en scripties
  • Individuele coaching voor leerlingen/studenten met disciplineproblemen en/of faalangst.
  • Examentraining
  • Geschiedenis
  • Nederlands

Doelgroep
Studenten en middelbare scholieren

Meer informatie?
Wil je naar aanleiding van deze tekst meer informatie? Dan bel ik je zo spoedig mogelijk terug.

Je naam

Telefoonnummer

Math Captcha 73 − 63 =