Home » Nieuwsberichten » Sofist en interpretatie

Sofist en interpretatie

Een Sofist is een rondtrekkende leraar. Tijdens de Atheense democratie waren Plato en Sokrates (na 460 v.Chr.) belangrijke filosofen. Sokrates gaf jongeren, evenals andere Sofisten, les in de filosofie en taalkunde. Sommigen vroegen hiervoor een vergoeding, maar Sokrates niet. In die tijd was het niet gebruikelijk om geld te vragen voor onderwijs, vandaar de afgunstige houding van andere leraren jegens bepaalde Sofisten. Sofisme werd daarna ten onrechte geassocieerd met ‘bewust goochelen’ met woorden. (Bron: B. Russell, Geschiedenis van de Westerse filosofie).